Fasadimpregnering

sodra_lanken_2003_5

Hydrofobering av fasader

Impregnering förhindrar sönderfrysning och skyddar fasader från salter och luftföroreningar. Det är även effektivt mot fuktrelaterade problem som t.ex. dålig lukt och mögelskador. Impregnerinen minskar värmeflödet genom väggar vilket leder till minskad energiförbrukning. Vi utför olika sorters impregneringar av fasader och betongkonstruktioner. Innan impregneringen så utför vi en fasadrengöring som är en djuprengöring av fasaden för att nå bästa möjliga resultat.  
 Har du frågor eller vill Du ha en offert? Kontakta oss!