Garagemålning i Kvarteret Vandraren

Garagemålning i Kvarteret Vandraren Gröndals Gatu & Fasad har fått i uppdrag att utföra garagemålningsarbeten i Kv. Vandraren. Rissneleden 17 – 95, Sundbyberg. Här kan Du läsa mer om kulörpaket och färgkoncept.
  • Yta att behandla: Ca 50.000 m2.
  • Beställare: DAB Group