Målning av tunneltak vid Norra Länken i Stockholm

2013-06-30-12.182013-06-30-12.20 Här är några bilder från målningsarbeten vid Norra Länken i Stockholm 2013 (NS 18-delen, Projekt E4/E20).