Miljö

Miljö Vi tar vårt miljöansvar på stort allvar och jobbar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan.

Miljöansvar

Miljön angår oss alla, eftersom den i så hög grad påverkar vår livskvalité. Vi prioriterar miljön genom att välja  miljövänliga metoder och genom att investera i moderna och högeffektiva utrustningar. Detta gör att vi kan leverera effektivare och miljövänligare rengöring. Du kan läsa mer om vår miljöpolicy och vår miljöplan här.
 Har du frågor eller vill Du ha en offert? Kontakta oss!