Om oss

Gröndals Gatu & Fasad AB startades 1996 som ett litet ambitiöst företag. Inte större än att ägaren själv var ute på fältet och arbetade. Det kundstyrda tänket finns fortfarande kvar och är en garanti för att de arbeten företaget lämnar efter sig håller absolut högsta kvalité. Vår målsättning är att ingen skall kunna utföra ett bättre arbete. Vi är idag ett väletablerat företag med högsta möjliga kreditvärdighet (AAA rating från Soliditet).

Vi har en platt organisation med mycket korta beslutsvägar och sätter en ära i att vara våra kunder till lags. Vi har en rutinerad och välutbildad personal som är vana att arbeta med både stora och små kunder.   Vi har specialiserat oss på sanering, markrengöring, fasadrenovering och hydrofobering och har etablerat sig som ledande på den svenska marknaden. Gröndals Gatu & Fasad AB förfogar idag över 8 st flexibla arbetslag utrustade med den bästa mobila högtrycksutrustning som finns att tillgå.

Vi har de kraftfulla maskinerna de rätta specialverktygen och en kunnig, utbildad och ansvarsfull personal en oslagbar kombination om man vill ha riktigt rent.   Miljön angår oss alla, eftersom den i så hög grad påverkar vår livskvalité. Vi prioriterar miljön genom att välja miljövänliga metoder och genom att investera i moderna och högeffektiva utrustningar. Detta gör att vi kan leverera effektivare och miljövänligare rengöring.

Läs mer om miljö, kvalité m.m. här.

Du kan ladda ner vår företagspresentation här.