Rengöring i Avesta Centrum

Rengöring i Avesta Centrum Gröndals Gatu & Fasad har fått i uppdrag att rengöra markbeläggningar i Avesta centrum.
  • Beställare: Avesta kommun
  • Rengöring av markbeläggningar i Avesta Centrum
  • Yta att behandla: 8.500 m2