Tuggummiborttagning

rentb

Markrengöring

Trafikerade markytor som trottoarer, torg och andra allmänna platser nedsmutsas hårt av tuggummi, oljespill och andra beläggningar. Detta påverkar trivsel, synintryck och försäljning. Med marknadens kunnigaste personal och bästa utrustning rekonditionerar vi effektivt de svårast ansatta markbeläggningar.  
 Har du frågor eller vill Du ha en offert? Kontakta oss!